Reactie op Sense of Serving

Name
mr. drs. Renetta Bos
Which university or other organisation?
Erasmus Universiteit Rotterdam
Function
Wetenschappelijk docent

De weergave van de tendens bij de universiteiten die door Meindert Flikkema wordt geschetst sluit aan bij mijn eigen ervaring als wetenschappelijk docent bij de Faculteit Rechten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Tijdens een periode van ruim twee jaar bij de EUR heb ik gezien dat kleinschalig onderwijs vruchtbaar is. Het onderwijs wordt daar op basis van probleemgestuurd leren vormgegeven. We werken met groepen van 10, maximaal 12, studenten. Hierdoor is er ruimte om te discussiëren en te reflecteren en zijn deze activiteiten niet voorbehouden aan enkele ambitieuze studenten. Als docent krijg je met deze aanpak de mogelijkheid om de studenten te begeleiden tijdens hun bespreking van de stof, aan te sluiten bij hun leefwereld en een open en kritische discussie naar aanleiding van de stof te stimuleren. Deze onderwijsmethode draagt mijns inziens bij aan de vorming van studenten. Doordat ze met elkaar in gesprek treden, wordt een tegenwicht aan de tendens van individualisering geboden. Ik zou dan ook graag op de EUR werkzaam blijven als docent, maar dat is gezien de huidige wetgeving en het beleid van deze universiteit niet mogelijk.
Om een toekomst als docent mogelijk te maken heb ik gekeken naar de lerarenopleiding. Deze opleiding sprak mij uiteindelijk weinig aan; de toelatingscriteria en de berichten over de kwaliteit zijn niet erg uitnodigend. De enige mogelijkheid om op de universiteit werkzaam te blijven lijkt nu om te gaan promoveren, maar zo’n beurs is niet zomaar binnen. Onderwijservaring is bij een beursaanvraag verder weinig relevant, het maakt niet uit hoeveel studenten je kritisch hebt leren nadenken of een standpunt hebt leren onderbouwen.
Het rendementsdenken viert op het moment hoogtij en studenten worden vooral als producten gezien. Er wordt gemeten hoeveel studenten binnenkomen en hoeveel studenten afstuderen, maar universitair onderwijs lijkt mij te gaan om het begeleiden van studenten bij het leren beheersen van een vakgebied, het kritisch leren denken en het wijzen op incorrect taalgebruik. Hiervoor zijn goed lesmateriaal, kleine groepen en didactische vaardighedentrainingen voor docenten nodig, niet een afrekening op publicaties of op studentenenquêtes. Onderzoek blijft altijd een belangrijk onderdeel van de universiteit, maar als we willen dat het niveau van studenten omhoog gaat, dan moeten we in het universitair onderwijs investeren. Dit kan alleen maar door met een open blik te reflecteren op het huidige beleid.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.